top of page

Regulamin uczestnictwa

Przyłączając się do naszej pielgrzymki, jesteś świadomy że zwalniasz parafię Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jej proboszcza, osoby organizujące to wydarzenie, Archidiecezję Newark oraz Biskupa Newark z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej w przypadku jakichkolwiek wypadków, urazów lub strat.

 • Pielgrzymka jest darmowa, jednak ze względów bezpieczeństwa i wymogów ubezpieczyciela, wszystkie osoby pragnące w niej uczestniczyć muszą dokonać rejestracji.

 • Dzieci i młodzież do lat 18 muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas pielgrzymki.

 • Palenie, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających jest zakazane!

 • Nie będzie pozwolenia, aby samochody uczestników poruszały się za kolumną pielgrzymów.

 • Osoby pragnące dokumentować to wydarzenie poprzez robienie zdjęć lub nagrywanie, muszą posiadać pozwolenie organizatorów.

 • Używanie jakichkolwiek banerów lub symboli religijnych musi być zatwierdzone przez organizatorów pielgrzymki.

 • Miejsca przystanków podczas pielgrzymki muszą być zachowane w należytym porządku.

 • Uczestnicy pielgrzymki muszą podporządkować się instrukcjom i poleceniom organizatorów.

 • Uczestnicy muszą przestrzegać uwag i zaleceń policji, która będzie eskortowała pielgrzymkę.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych regulacji niewymienionych w tym regulaminie.

 • Osoby zakłócające w jakikolwiek sposób porządek pielgrzymki będą poproszone o opuszczenie kolumny pielgrzymów.

Czy pragniesz zaangażować się bardziej w to wydarzenie?

10MilesWithJesus_R3.jpg
bottom of page