top of page
24GodzinyMeki2023_krzz.jpg
"PÓJDŹCIE ZA MNĄ" (Mt 4,19)

10 mil z JEZUSEM

 zaprasza na
24 GODZINY MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA
według medytaji Luizy Piccarrety
3-4 listopada 2023
"Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość"
(Dzienniczek, 369)
10MilesWithJesus_R3.jpg
bottom of page